window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-41078610-3');

Erasmus+

Global ageing: a triumph and a challenge

2021-02-05T12:01:52+01:00

Erasmus+2019, ključni ukrep: strateška partnerstva -projektna številka 2019-1-IT02-KA204-062272 Projektno partnerstvo je sestavljeno iz 8 partnerjev, in sicer 3 partnerji in koordinator prihajajo iz Italije, preostale sodelujoče organizacije pa so iz Španije, Grčije, Turčije, Švedske in Slovenije. Ciljni skupini projekta so upokojenci in migranti oz. posamezniki, ki potrebujejo opolnomočenje in se želijo aktivno vključiti v družbo. Glavni cilji projekta so: povečanje vključenosti starejših in priseljencev v vseživljenjsko učenje, povečanje veščin starejših z medgeneracijskim učenjem za aktivno vključenost v družbo in povečanje sodelovanja v lokalnem okolju pri pomoči vključevanja migrantov v družbo. Projekt bo trajal tri leti, in sicer od jeseni 2019 [...]

Global ageing: a triumph and a challenge2021-02-05T12:01:52+01:00

EDU+

2022-04-21T18:37:35+02:00

Erasmus+ 2019, ključni ukrep 2: strateška partnerstva- projektna številka  2019-1-PL01-KA204-065178 V projekt so vključene tri organizacije: Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian (Poljska) (koordinatorji projekta) -Association Cultural Gandalf (Španija) Ljudska univerza Tržič Ciljne skupine projekta so učitelji, mentorji in preostali strokovni delavci v izobraževanju odraslih. Projektni partnerji si bomo izmenjali izkušnje pri poučevanju in opolnomočenju ranljivih ciljnih skupin, na podlagi tega pa bo nastal izobraževalni model. Gradiva bodo pripravljena za različne ciljne skupine. Sodelavci Ljudske univerze Tržič bodo tako pripravili in testirali gradiva za dve ciljni skupini: odrasle s posebnimi potrebami in odrasle, ki obiskujejo formalne programe. Končni  rezultat projekta bo vodnik, ki [...]

EDU+2022-04-21T18:37:35+02:00
Go to Top