ferflorg

Vroče ideje za družbeno odgovorno podjetništvo

Na področju podjetništva z družbenim učinkom (socialnega podjetništva) je v Sloveniji v zadnjih letih moč zaznati vse bolj intenziven razvoj. Opazili pa smo, da je kljub velikemu zanimanju ljudi za tovrstno podjetništvo, v slovenskem okolju na voljo bistveno premalo kvalitetnega socialno podjetniškega znanja, ki bi posameznika peljalo od čistih podjetniških osnov, do oblikovanja produkta in vstopa na trg. Zato smo se odločili, da zainteresiranim nosilcem socialno podjetniških idej ponudimo intenziven izobraževalni program, imenovan »Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL – Vroče ideje za družbeno odgovorno podjetništvo«.

Z izvajanjem programa FERFL podpiramo posameznike in podjetniške iniciative, ki želijo s svojimi podjetniškimi idejami izboljšati delovanje družbe, v kateri živimo. Organiziramo intenziven in celosten socialno podjetniški izobraževalni program, ki udeležencem na enem mestu ponudi tako kvalitetno znanje, vrhunsko mentorstvo, kot tudi dostop do finančnih virov in osnovne infrastrukture, ki je potrebna za pričetek posla. Podpiramo posameznike in iniciative, ki imajo dobre podjetniške ideje, vendar so zaradi njihove »majhnosti«, »lokalnosti«, »nizke finančne (in visoke družbene) donosnosti« spregledane v obstoječem podjetniškem podpornem okolju. (http://www.ferfl.si)

Program sestavljajo štirje večji sklopi in sicer:

1. Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom
2. Startup vikend podjetništva z družbenim učinkom
3. Šola podjetništva z družbenim učinkom
4. Socialno podjetniški inkubator

Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani: http://www.ferfl.si/

Finale FERFL Gorenjska – 12.5.2015

 

Šola podjetništva z družbenim učinkom – od 7. 4. do 7. 5. 2015

 

Startup vikend v Tržiču – od 20. 3. do 22. 3. 2015

 

Pokrovitelji projekta:

pokrovitelji