Središča za samostojno učenje so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopni ali jim ne
ustrezata. Učenje v središčih je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancirata Občina Tržič in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenje poteka individualno in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč informatorjev, in
mentorjev. Središče za samostojno učenje (SSU) je s sodobno učno tehnologijo opremljen učni prostor, namenjen pridobivanju, utrjevanju ali nadgradnji znanja.
Učenje poteka individualno in samostojno, čas, ritem in način učenja prilagodite lastnim interesom in zmožnostim.
Pri učenju uporabljate gradivo za samostojno učenje, na voljo vam je strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev.

Zakaj se učiti v Središču za samostojno učenje?

  • Vsem odraslim, ki se želite učiti.
  • Ustreza vam prilagajanje lastnim potrebam – prosta izbira vsebin, ritma in tempa učenja.
  • Fizični ali časovni pogoji vam preprečujejo, da bi se vključevali v običajne oblike izobraževanja.
  • Primanjkuje vam lastnih sredstev za izobraževanje (učenje v središčih je brezplačno).
  • Kaj se lahko učite v središču za samostojno učenje?
  • Tujih jezikov (angleščine, nemščine).
  • Računalništva.
  • Slovenskega jezika.
  • Veščin (samostojnega) učenja.
  • Drugih splošnoizobraževalnih vsebin (naravoslovja, družboslovja in drugih vsebin).

Obisk središča je možen vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure.

Spletna povezava do portala SSUhttps://portalssu.acs.si/.