ssu


Središče za samostojno učenje

S središčem za samostojno učenje smo v Tržiču uresničili želje in potrebe po prostoru, opremljenem z računalniki in brezplačnim dostopom do interneta ter elektronske pošte. Udeležencem nudimo zanimive načine pridobivanja znanja s pomočjo multimedijskega gradiva, dostop pa imajo tudi do knjižnega gradiva in do brezplačnega mentorja.

Vsebine, ki se jih lahko učite, in dostopna učna gradiva so:

  • tuji jeziki (nemščina, angleščina, italijanščina);
  • računalništvo in internet;
  • 10-prstno slepo tipkanje;
  • zgodovina;
  • geografija.

Prednosti samostojnega učenja se kažejo v povečani samostojnosti udeleženca, saj si sam izbere vsebino, čas, ritem in gradivo, določi si cilje učenja ter prevzame odgovornost za napredek pri učenju.

Obisk središča je možen vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.

Zaželjeno je, da se prej prijavite, da zagotovimo mentorja.