Ekonomski tehnik PTI (3+2)
Naziv poklicne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica
Logistični tehnik PTI (3+2)
Naziv poklicne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica

Pogoji za vpis:
Ekonomski tehnik PTI: uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje s pridobljenim nazivom trgovec, administrator ali pridobljena enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.
Logistični tehnik PTI: uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje.

Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

[tabs_container]
[tab title=”Ekonomski tehnik PTI”]

A PROGRAMSKA ENOTAŠt. kreditnih točk
Slovenščina13
Matematika10
Tuji jezik I (angleščina)13
Tuji jezik II (nemščina)4
Umetnost2
Zgodovina2
Geografija2
Sociologija ali psihologija2
Kemija3
Biologija3
Športna vzgoja7
B STROKOVNI MODULI 
Projekti in posl. podjetja14
Delovanje gosp. in eko. posl.12
Komercialno poslovanje7
Finančno poslovanje6
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
V šoli10
Pri delodajalcu3
Interesne dejavnosti4
Odprti kulikulum9
Poklicna matura4

[/tab]

[tab title=”Logistični tehnik PTI”]

A PROGRAMSKA ENOTAŠt. kreditnih točk
Slovenščina13
Matematika10
Tuji jezik I (angleščina)13
Tuji jezik II (nemščina)4
Umetnost2
Zgodovina2
Geografija2
Sociologija ali psihologija2
Kemija2
Fizika4
Športna vzgoja7
B STROKOVNI MODULI 
Tehn. blagovnih tokov4
Tehnologija komuniciranja4
Podjet in gosp. poslovanje3
Transportna sredstva7
Logistika tovornih tokov14
Mednarodna menjava6
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
V šoli10
Pri delodajalcu3
Interesne dejavnosti4
Odprti kulikulum10
Poklicna matura4

[/tab]
[/tabs_container]

potrebni-dokumenti-vpis