Ekonomski tehnik PTI (3+2)
Naziv poklicne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica
Logistični tehnik PTI (3+2)
Naziv poklicne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica

Pogoji za vpis:
Ekonomski tehnik PTI: uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje s pridobljenim nazivom trgovec, administrator ali pridobljena enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.
Logistični tehnik PTI: uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje.

Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

[tabs_container]
[tab title=”Ekonomski tehnik PTI”]

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk
Slovenščina 13
Matematika 10
Tuji jezik I (angleščina) 13
Tuji jezik II (nemščina) 4
Umetnost 2
Zgodovina 2
Geografija 2
Sociologija ali psihologija 2
Kemija 3
Biologija 3
Športna vzgoja 7
B STROKOVNI MODULI  
Projekti in posl. podjetja 14
Delovanje gosp. in eko. posl. 12
Komercialno poslovanje 7
Finančno poslovanje 6
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
V šoli 10
Pri delodajalcu 3
Interesne dejavnosti 4
Odprti kulikulum 9
Poklicna matura 4

[/tab]

[tab title=”Logistični tehnik PTI”]

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk
Slovenščina 13
Matematika 10
Tuji jezik I (angleščina) 13
Tuji jezik II (nemščina) 4
Umetnost 2
Zgodovina 2
Geografija 2
Sociologija ali psihologija 2
Kemija 2
Fizika 4
Športna vzgoja 7
B STROKOVNI MODULI  
Tehn. blagovnih tokov 4
Tehnologija komuniciranja 4
Podjet in gosp. poslovanje 3
Transportna sredstva 7
Logistika tovornih tokov 14
Mednarodna menjava 6
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
V šoli 10
Pri delodajalcu 3
Interesne dejavnosti 4
Odprti kulikulum 10
Poklicna matura 4

[/tab]
[/tabs_container]

potrebni-dokumenti-vpis