Ekonomski tehnik PTI (3+2)
Naziv poklicne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica
Pogoji za vpis:
Ekonomski tehnik PTI: uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje s pridobljenim nazivom trgovec ali administrator .
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk
Slovenščina 13
Matematika 10
Tuji jezik I (angleščina) 13
Tuji jezik II (nemščina) 4
Umetnost 2
Zgodovina 2
Geografija 2
Sociologija ali psihologija 2
Kemija 3
Biologija 3
Športna vzgoja 7
B STROKOVNI MODULI  
Projekti in posl. podjetja 14
Delovanje gosp. in eko. posl. 12
Komercialno poslovanje 7
Finančno poslovanje 6
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
V šoli 10
Pri delodajalcu 3
Interesne dejavnosti 4
Odprti kulikulum 9
Poklicna matura 4

 

potrebni-dokumenti-vpis