Na Ljudski univerzi Tržič smo uspešno zaključili Program socialne aktivacije v Tržiču za leto 2018/2019.

Za novo prijavo Tržič ni imel pogojev. Na gorenjskem so tako v program vstopile samo Ljudska univerza Kranj in Ljudska univerza Jesenice in v letu 2020 začele s projektom ‘Aktivno v svet’.