V letu 2019 smo na Ljudski univerzi Teden vseživljenjskega učenja preoblikovali in sicer smo ga zadržali na ravni delovanja Ljudske univerze Tržič in ne več na sodelovanju z različnimi društvi, zavodi, organizacijami, ker se vsebinsko in časovno v praksi ni obnesel najbolje.

Tako smo letos (2019) v okviru TVU  na LUT  uspešno izpeljali naslednje delavnice:

Modrosti iz roda v rod; Gozdna terapija; Zeliščni macerati;

 

 

Prireditve ob tednu vseživljenskega učenja bodo vsako leto objavljene na spletni strani http://www.tvu-trzic.si predvidoma v mesecu maju.

Dogodki TVU so brezplačni in so namenjeni ljudem vseh starosti, vrst in stopenj dosežene izobrazbe, z različnimi interesi, željami in potrebami, povezanimi z raznovrstnimi vlogami, ki jih v življenju prevzemamo — doma, pri delu, v družbi.

TVU_log