Cilji BZZ so pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti za razvoj družinske pismenosti, spoznavanje primernih oblik spodbujanja otrokove pismenosti, različnih oblik aktivnega preživljanja prostega časa z otrokom, primerne otroške literature in splošne knjižnice, spoznavanje, da je branje knjig užitek in zabava.

Ciljna skupina so starši predšolskih otrok, ki iz različnih razlogov niso imeli dobrih možnosti za razvoj lastne pismenosti, in tudi tisti starši predšolskih otrok, ki so motivirani za pomoč pri razvijanju pismenosti svojih otrok, vendar so premalo vešči, da bi bili pri tem uspešni.