Na Ljudski univerzi Tržič izvajamo nove izobraževalne programe, ki bodo zaradi kandidiranja na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in sport v celoti financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada in omenjenega Ministrstva.

Programi splošnega neformalnega izobraževanj odraslih
Namen programov je zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslega prebivalstva v Občini Tržič za dejavno vključevanje v življenje in delo. Cilji programov so oblikovanje in izvajanje programov za različne ciljne skupine odraslih, ki zagotavljajo spoznavanje in razvoj ključnih kompetenc, ki jih ljudje potrebujemo za osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Izobraževalni programi so: Za prihodnost pomembni kulturni prežitki Tržiča in okolice, Narečni govor kot vrednota in kot temelj kulturnemu zbliževanju, Opremljeni z znanjem angleščine bomo odpotovali, Nemška gotica: spoznavanje pretekle prakse za kakovostnejšo sodobnost in prihodnost, S temeljnim spoznavanjem slovenskega jezika do samozaposlitve, Razvijanje sodobnih načinov interpretiranja lokalnega kulturnega izročila z namenom vzpostavljanja lokalne kulturne zavesti, Odpravljanje računalniške anksioznosti za lažjo zaposljivost brezposelnih, Računalnik kot medij za demografsko in ekonomskosocialno analizo stanja v lokalnem okolju, Poti do samoučenja: učenja se lahko naučimo, Razsežnosti sakralne dediščine Tržiča in njeno vključevanje v predstave Tržičanov o današnji in prihodnji kulturni podobi.

Program usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih
V naslednjem letu bo Ljudska univerza Tržič izobraževala strokovne delavce iz vse Slovenije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. Pripravili smo 40 urni program, katerega prva izvedba je bila že v prvi polovici leta 2012, druga pa bo v letu 2013. Ker zaposleni skrbimo za profesionalni osebni razvoj, se vključujemo v številne izobraževalne oblike in razvijamo profesionalne sposobnosti, želimo tudi drugim omogočiti podobno. Za izvedbo omenjenega programa smo bili izbrani kot eni izmed štirinajstih ustanov v Sloveniji, v programu pa smo poudarili usposabljanje strokovnih delavcev za delo z ljudmi s posebnimi potrebami, saj se tudi na ravni izobraževanj odraslih vse pogosteje srečujemo z ljudmi, ki imajo učne težave, imajo pa voljo in potrebo po izobraževanju.