Prenos zloženke (pdf)

Na začetku leta 2021 se je Ljudska univerza Tržič priključila Javni službi za izvajanje svetovanja na področju izobraževanja odraslih. To je velik korak pri uresničevanju ciljev na področju izobraževanja odraslih.

Svetovalno delo opravljata strokovni delavki ljudske univerze.

Namen javne službe je informiranje in svetovanje svetovalca odraslemu, ki mu poleg informacij lahko nudi tudi razlago, ustrezna pojasnila ali zgolj nasvet. Daljša oblika svetovanja vključuje tudi strokovno podporo odraslim, ki se nameravajo vključiti v izobraževanje na novo oziroma nadaljevati že začeto izobraževanje. Svetovalna dejavnost nudi tudi ugotavljanje in dokumentiranje že pridobljenega znanja, strokovno podporo svetovalca odraslemu v okviru samostojnega učenja (svetovanje pri izbiri učnega gradiva, spoznavanje uspešnih metod in tehnik učenja, motiviranje ipd.), odraslemu lahko pomaga osvetliti možnost razvoja njegove kariere in nudi podporo pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

K svetovanju vabimo vse osebe, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in so stare vsaj 15 let in:

  • si želijo pridobiti ali poglobiti svoje znanje,
  • se ponovno izobraževati,
  • uresničiti svoje karierne cilje,
  • ali pa potrebujejo zgolj nasvet pri svoji osebnostni in profesionalni rasti.

Svetovalna dejavnost je brezplačna in se izvaja na sedežu Ljudske univerze Tržič, na terenu, lahko pa tudi preko telefona, elektronske pošte in preko spletnih omrežij. Svetovanje temelji na:

  • zaupanju,
  • medsebojnemu spoštovanju in
  • na upoštevanju posameznikovih socialnih, izobraževalnih in drugih potreb.

Učimo se za in skozi vse življenje, nikoli ni prepozno za novo učenje, za razvoj kariere in za vključevanje tako v formalne kot neformalne oblike izobraževanja. Znanje in spretnosti so pomembne za kakovostno življenje, pri doseganju ciljev pa vam pomaga učinkovitost in dostopnost svetovalne dejavnosti naše ljudske univerze.

Vljudno vabljeni!

Pokličite nas na tel. št.: 04 592 55 51 ali pišite na boni.colnar@lu-trzic.si.