Programi v letu 2018/2019

SLOVENSKA LJUDSKA PLESNA DEDIŠČINA

Poustvarjanje slovenske ljudske plesne dediščine omogoča, da ljudje razvijajo lastno zavest o pripadnosti etniji. Oblikovanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, krepitev védenja
o zgodovini Slovencev in njihovi kulturi ter razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije predstavljajo pomembne segmente, v katere bi lahko vlagal prav vsak izmed nas.
Udeleženci se bodo učili različnih plesov iz različnih slovenskih pokrajin in pri tem skušali občutiti osebno zadovoljstvo, da razvijajo pozitiven odnos do slovenske ljudske plesne dediščine. Z učenjem plesov bomo spodbujali pozitiven odnos do slovenske kulture in tradicije, predvsem pa bo poskrbljeno za dobro in pozitivno vzdušje. Učenje plesov je namenjeno sproščanju, zabavi in učenju, saj ravno ukvarjanje s plesom nasploh izboljšuje, vzdržuje in veča dobro počutje ter zadovoljuje mentalnim, čustvenim, družbenim in telesnim potrebam.

Mentorica: dr. Metka Knific Zaletelj
Začetek: 11. 9. 2018
Termin: torek od 16.00 do 17.30
Trajanje: od oktobra 2018 do maja 2019
Cena: brezplačno

informativna-prijava-na-program

 

 

 

RAČUNALNIŠTVO (ZAČETNI, NADALJEVALNI IN
INDIVIDUALNI TEČAJ)

Glavni cilj programa je pospeševanje oz. izboljšanje komuniciranja v smeri računalniške in digitalne pismenosti, s katero bodo lahko udeleženci enakovredno komunicirali s širšim okoljem. S programom želimo zmanjšati digitalni razkorak v družbi ter povečati usposobljenost oseb, ki se prilagajajo strukturnim spremembam, ki so rezultat razvoja informacijske družbe.

Začetni tečaj: Tečajniki se naučijo uporabljati računalnik, se seznanijo z osnovnimi računalniškimi komponentami in delom v operacijskem okolju Windows.

Vsebina:

 • delo z mapami in datotekami v okolju Windows
 • osnovno urejanje besedil v programu MS Word,
 • osnovno urejanje preglednic v programu MS Excel,
 • osnovna izdelava predstavitve v programu MS Powerpoint,
 • iskanje informacij na internetu,
 • varnost na internetu,
 • uporaba elektronske pošte.

Tečaj priporočamo vsem, ki se prvič spoznavajo z računalnikom in vsem, ki želijo osvežiti svoje znanje.

Mentorja: Igor Šober
Št. ur: 15
Minimalno št. udeležencev: 7
Maksimalno št.udeležencev: 12
Cena: 45€

Nadaljevalni tečaj: Nadaljevalni tečaj računalništva je namenjen vsem tistim, ki bi radi nadgradili osnovno znanje. Na tečaju se slušatelji naučijo uporabljati različne koristne programe, ki so nepogrešljivi pri vsakdanjem delu z računalnikom.

Vsebina:

 • napredno urejanje besedil v programu MS Word,
 • napredno urejanje preglednic v programu MS Excel,
 • izdelava predstavitve s programom Prezi,
 • urejanje fotografij v programu Picasa in Adobe Photoshop,
 • razni programi za čiščenje in vzdrževanje računalniškege sistema.

Zaželjen je opravljen začetni tečaj računalništva ali ustrezno predznanje.

Mentorja: Igor Šober, Mitja Slapar
Št. ur: 15
Minimalno št. udeležencev: 7
Maksimalno št. udeležencev: 12
Cena: 45€

Individualno učenje: Vsi tisti, ki želijo pridobiti hitre in konkretne odgovore na svoja računalniška vprašanja, se lahko poslužijo individualnih uric. Mariskdo si ne želi pridobivati znanja v skupini, zato se lahko posluži izobraževanja po svoji meri. Sam izbere število ur, termin in vsebino.

Št. ur: po dogovoru
Termin: po dogovoru
Cena: 15€/60 min

informativna-prijava-na-program

 

 

 

TEČAJI TUJIH JEZIKOV

Nikoli ni prepozno za učenje tujih jezikov. Potrebna je le želja, zato poskrbite za sive celice in si jo izpolnite. Naši jezikovni tečaji, ki jih izvajajo izkušeni mentorji, so prilagojeni starejšim in spodbujajo učenje tujih jezikov s poudarkom na njihovih življenjskih izkušnjah in potrebah. Ob sproščenem druženju bo strah pred učenjem tujih jezikov hitro premagan.

Mentorice: Polonca Ložar, Karla Ferlic, Špela Mrak, Alja Štendler, Anja Draksler, Elena Smirnova
Termin: po dogovoru s posamezno skupino
Št. ur: 30 ur
Cena: 60 €

informativna-prijava-na-program

 

 

 

TIME FOR TEA

Progam Time for Tea poteka ob prijetnem kramljanju v angleščini ob piškotih in čaju, vsako srečanje pa se odvija na temo, ki je določena skupaj z udeleženci. Le ti se na srečanje pripravijo na podlagi gradiva, ki ga pripravi mentorica.

Glavni cilji programa so:

 • spodbujati radovednost, sodelujoče opugumiti, navdušiti, zabavati in ob enem izobraževati,
 • poudariti aktualnost in edinstvenost posameznih tem,
 • spodbujati uporabo naučenega in morda že pozabljenega znanja, slovnice in besedišča, osvežiti branje, komunikacijo,
 • ubesedovanje lastnih občutkov in lastnega mnenja v tujem jeziku, uporabo interneta kot vira informacij …,
 • poznavanje lastne in tuje kulture,
 • spodbujati razvoj posameznika.

Program poteka ekrat tedensko.

Mentorica: Anja Draksler
Začetek: oktober 2018
Št. ur: 30 ur
Cena: 45 €

 

informativna-prijava-na-program

 

 

 

Izobraževalni izleti

Med člani in nečlani Univerze za tretje življenjsko obdobje so priljubljeni enodnevni izobraževalni izleti. Vsako leto organiziramovsaj dve ekskurziji (eno v jesenskem času in eno v spomladanskem), pri tem pa upoštevamo to, da izbiramo izletniške točke, ki so manj poznane, a izjemno privlačne. Pri raziskovanju nas vedno spremlja skrbno izbran vodnik ali vodnica, ki nam še bolj približa bogato kulturno dediščino in geografske značilnosti.

Termin: maj 2019

 

Na Ljudski univerzi Tržič deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje neprekinjeno od sredine leta 1998. Kot članica že ves čas sodeluje tudi z mrežo Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Univerza za tretje življenjsko obdobje na Ljudski univerzi Tržič poskuša obogatiti družabno življenje občanov in občank mesta Tržič z ožjo in širšo okolico. Z neformalnim izobraževanjem prispeva k boljši kakovosti življenja v mestu, kjer naj bi občane poleg izobraževanja združevalo tudi prijateljstvo, veselje do pridobivanja novega znanja in pozitiven odnos do starosti. Vsi, ki si želijo po koncu službene dobe energijo izkoristiti za razvijanje znanja, ki je zaradi pomanjkanja časa ostalo neizraženo, so dobrodošli. Univerza za tretje življenjsko obdobje je namenjena starejšim pred upokojitvijo, starejšim v popoklicnem obdobju, dejavnim starejšim, ki se želijo usposabljati na področju izobraževanja in družbene participacije starejših ter njihovega sodelovanja z drugimi rodovi. Združuje študijske skupine, študijske krožke in druge organizirane skupine starejših. Skupine temeljijo na načelu proste izbire, samoorganiziranosti, izmenjave znanja, izkušenj in kulture med člani skupine in pod vodstvom mentorjev, ki so kakovostni in izbrani posebno skrbno, saj delujejo kot učitelji, ki imajo ogromno strokovnega znanja, pa tudi kot animatorji, ki spodbujajo starejše in jih znajo pokazati, da je njihovo znanje uporabno in vredno veliko.

Programe v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje sofinancira Občina Tržič.
Pogoji za vpis: za vse programe, ki jih izvajamo, je treba izpolniti prijavnico.

Ko se prijavi zadostno število zainteresiranih, vas obvestimo o začetku izvajanja tečaja.

Minimalno število udeležencev za izvedbo: 7