Program UŽU-MI je namenjen manj izobraženim odraslim, ki se želijo vključiti v izobraževanje za pridobitev poklica oz. stopnje izobrazbe. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 10 do 12 udeležencev in traja 120 ur (ki se izpeljejo v obdobju treh mesecev). Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport.

Glavni namen programa je, da udeleženci pridobijo učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale ponoven vstop v izobraževanje, hkrati pa osvežujejo tudi znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov.

Zaradi časa, ki je pretekel od zaključka šolanja, mnogi odrasli potrebujejo osvežitev znanja. Za pridobivanje višje stopnje izobrazbe pa so temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, ključnega pomena za usvajanje učnih vsebin in izkazovanje naučenega pri preverjanju znanja.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.