Vpisani smo v razvid in register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov za izvajanje naslednjih programov:
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU:

Podjetja ali zavodi in vsi ostali zainteresirani se lahko obrnejo na nas pri posameznih projektih, kjer pomagamo lahko pri prijavi, organizaciji in izvedbi omenjenih programov.