Splošno neformalni programi zajemajo različne vsebine in ne spadajo pod preostale neformalne programe, ki jih financirata Občina Tržič in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Gre za tečajne oblike, ki so plačljive, delno pa jih pokriva Ljudska univerza Tržič.
Tečaje vodijo usposobljeni in izkušeni mentorji, ki imajo licence in znanja s posameznih področij.
Programi so temeljito izbrani in pripravljeni na podlagi predlogov, želj in potreb udeležencev ter na podlagi znamenja časa, ki narekuje da posamezne vsebine postanejo del našega vsakdana.