Program UŽU – MDM (Moje delovno mesto) je namenjen manj izobraženim zaposlenim na delovnih mestih, ki se ukinjajo, zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo, ter tistim zaposlenim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Utemeljenost in vizijo razvoja programa smo zapisali v predlogu Strategije razvoja temeljnih spretnosti zaposlenih v Sloveniji (2004). Pri zaposlenih želimo spodbuditi razvoj in nenehno izpopolnjevanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela/izpolnjevanje zahtev in nalog na delovnem mestu, ki ga zasedajo kot tudi za samostojno/dejavno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinaša razvoj dela in delovnega mesta (razvoj tehnologije, organizacijske spremembe, poslovne spremembe).

Program jih spodbuja k ustvarjalnemu/inovativnemu in razmišljujočemu opravljanju dela, k nadaljnjemu poklicnemu in osebnostnemu razvoju ter k zviševanju izobrazbene ravni.
Program obsega 350 ur in je obsežnejši od drugih programov UŽU, saj udeležencem omogoča pridobivanje nekaterih enakovrednih splošnoizobraževalnih znanj v osnovni šoli ter nižjem poklicnem izobraževanju. Izobraževanje izvajata najmanj dva usposobljena učitelja in poteka praviloma v prostorih podjetja, v katerem so zaposleni udeleženci programa.