Program UŽU-BIPS je namenjen manj izobraženim staršem, ki imajo otroka v prvem triletju devetletke in mu želijo pomagati pri šolskem delu, pa ne vedo kako. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 6 do 8 staršev, ki obiskujejo program hkrati s svojimi otroki. Program traja 50 ur, 25 ur pa se izpelje v obliki vodenega domačega dela. Program se predvidoma zaključi v obdobju treh mesecev. Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport.

Glavni namen programa je pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja, hkrati pa starši osvežujejo tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov.

Z zviševanjem ravni pismenosti staršev se ustvarjajo boljše možnosti za šolanje njihovih otrok.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.