Medgeneracijsko učenje ima na Ljudski univerzi Tržič dolgo tradicijo. Glavni namen Centra medgeneracijskega učenja je vključevanje različnih generacij v širšo lokalno skupnost, dvigniti kakovost njihovega življenja in graditi medgeneracijsko solidarnost.
Aktivnosti v okviru Centra medgeneracijskega učenja sofinancira Občina Tržič.
Minimalno število udeležencev: 8