Pogoji za vpis v devetletko (8. in 9. razred):

  • Uspešno zaključen nižji razred devetletke ali ustrezen razred osemletke.
  • Trajanje: en razred traja en semester (kandidat lahko v enem šolskem letu zaključi dva razreda).
  • Pogoji za napredovanje: vpis v višji razred je mogoč, če ima kandidat opravljenih 2/3 predmetov v nižjem razredu.

Osnovna šola je brezplačna.
Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Tržič.

 

 

PREDMETNIK ZA OSNOVNO ŠOLO
PREDMET 8. RAZRED 9. RAZRED
Slovenščina  *  *
Matematika  *  *
Tuji jezik – angleščina  *  *
Glasbena vzgoja  *  *
Geografija  *  *
Zgodovina  *  *
Državljanska vzgoja in etika  *  *
Fizika  *  *
Kemija  *  *
Biologija  *  *
Izbirni predmet 1  *  *
Izbirni predmet 2  *  *
Izbirni predmet 3  *  *

potrebni-dokumenti-vpis