Ljudska univerza Škofja Loka je bila kot vodja konzorcija uspešna s projektom Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih kot Svetovalno središče Gorenjska 1 na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V projektu sodelujemo kot konzorcijski partner. Namen projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja ranljivim ciljnim skupinam pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Obdobje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja je od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019.

Dejavnosti ISIO so namenjene naslednjim ciljnim skupinam:

  • brezposelnim,
  • osipnikom,
  • starejšim odraslim,
  • migrantom in priseljencem,
  • invalidom,
  • ljudem s težavami v duševnem zdravju,
  • nekdanjim obsojencem in drugim ranljivim skupinam.

DNEVI SVETOVALNIH SREDIŠČ 2020
V okviru ‘Dni svetovalnih središč’ bo Ljudska univerza Tržič s promocijskim
gradivom na stojnici predstavila svoje delovanje in pomen programov, ki jih
ponuja kot organizacija izobraževanja odraslih. Na voljo bodo katalogi, brošure
in drug promocijski material. Prav tako bosta na voljo svetovalna dejavnost
in tudi možnost vpisa v želene programe.

KORISTI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Lokacija: Ljudska univerza Tržič
Termin: 25. 9. 2020
Trajanje: od 10.00 do 11.30

ŽIVLJENJSKA POČELA
Lokacija: Ljudska univerza Tržič
Termin: 23. 9. 2020
Trajanje: od 9.00 do 11.15

 

Svetovanje je brezplačno. Pokličite nas in skupaj bomo poiskali rešitve!

Tel: 04 592 55 51
Mail: boni.colnar@lu-trzic.si.