Ljudska univerza Škofja Loka je bila kot vodja konzorcija uspešna s projektom Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih kot Svetovalno središče Gorenjska 1 na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V projektu sodelujemo kot konzorcijski partner.

Tudi v letu 2019/2020 bomo uspešno nadaljevali ISIO na LUT.

Namen projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja ranljivim ciljnim skupinam pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Obdobje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja je od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017.

Dejavnosti ISIO so namenjene naslednjim ciljnim skupinam:

  • brezposelnim;
  • osipnikom;
  • starejšim odraslim;
  • migrantom in priseljencem;
  • invalidom.

Svetovanje je brezplačno. Pokličite nas in skupaj bomo poiskali rešitve!

Telefon: 04 592 55 51
Elektronska pošta: kristina@lu-trzic.si

 

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA