Izobraževalna programa sta ovrednotena z 240 kreditnimi točkami (KT).
Kdor konča štiriletno izobraževanje po predmetniku, za uspešno dokončanje šolanja opravlja poklicno maturo.

Pogoji za vpis: uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Ekonomski tehnik
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk
Slovenščina 24
Matematika 19
Tuji jezik I (angleščina) 20
Tuji jezik II (nemščina) 10
Umetnost 3
Zgodovina 5
Geografija 3
Sociologija 3
Psihologija 3
Kemija 5
Biologija 5
Športna vzgoja 12
B STROKOVNI MODULI  
Poslovni projekti 12
Poslovanje podjetij 14
Ekonomika poslovanja 12
Finančno poslovanje 7
Sodobno gospodarstvo 21
Komercialno poslovanje 7
Finančno knjigovodstvo 6
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
V šoli 30
Pri delodajalcu 6
Interesne dejavnosti 14
Odprti kulikulum 23
Poklicna matura 4

 

 

Logistični tehnik
Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik / logistična tehnica

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk
Slovenščina 24
Matematika 20
Tuji jezik I (angleščina) 20
Tuji jezik II (nemščina) 20
Umetnost 3
Zgodovina 5
Geografija 3
Sociologija 3
Psihologija 3
Kemija 3
Fizika 6
Športna vzgoja 14
B STROKOVNI MODULI  
Tehn. blagovnih tokov 11
Tehnologija komuniciranja 11
Podjet in gosp. poslovanje 8
Transportna sredstva 12
Logistika tovornih tokov 24
Mednarodna menjava 7
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
V šoli 23
Pri delodajalcu 6
Interesne dejavnosti 14
Odprti kulikulum 29
Poklicna matura 4

 

potrebni-dokumenti-vpis