Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Tržič,  68. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/2018), 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19), Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 8/08) ter na predlog direktorja/ice javnega zavoda Ljudske univerze Tržič (LUT) je Svet zavoda na svoji 12 seji, dne18. 2. 2021 sprejel prenovljeni