V projekt se je Ljudska univerza Tržič vključila s partnerji iz Grčije, Romunije, Velike Britanije, Nizozemske in Poljske. Od 1.9.2012 do 31.8.2014 bodo potekala strokovna srečanja pod naslovom Reactivating senior citizens and youngsters in society (Starejši občani in mladostniki v družbi). Projekt bo potekal v smislu medgeneracijskega učenja in spodbujanju aktivnega staranja. Starejši bodo tako mlade seznanili z kreativnimi dejavnostmi, mladi pa bodo starejše naučili uporabljati IKT tehnologijo. Glavni cilj projekta je motivacija starejših za pristop k vseživljenjskemu učenju, ter povezovanje dveh generaciji. . Medgeneracijski programi pomagajo pri odpravljanju stereotipov o ciljni populaciji starejših odraslih v družbi. Pri starejših odraslih gre za prenos pomembnih znanj na mlajšo generacij, kar pa prav tako predstavlja neke vrste podlago za lokalni in regionalni razvoj. Nadejamo se ponovnih dobrih rezulatov projekta.

Kliknite za ogled brošur: