Program UŽU- MK (Moj korak) je namenjen odraslim (45 +),  s posebnimi potrebami.

V to ciljno skupino spadajo slepi, naglušni; udeleženci s težavami v duševnem zdravju (Šent; Paradoks) in udeleženci s primanjkljajem v razvoju (VDC); invalidi; obsojenci idr.

Delo poteka v obliki projektnega učenja v skupini najmanj 15 – ih udeležencev in traja 120 ur. Program je organiziran tako, da se srečanja zaključijo v osmih mesecih. Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, izmed katerih je eden specialni in rehabilitacijski pedagog oz. defektolog. Program se izvaja v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport. Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja. So odrasli, ki potrebujejo pomoč v vsakdanjih življenjskih okoliščinah – pri nakupih, na banki, pošti, v javnem prometu itn.

Namen programa: Izboljša se jim socialni položaj; pridobijo se temeljne kompetence za vsakodnevno življenje; izboljša se jim osebnostna rast in nasploh kvaliteta v njihovem življenju.