Administrator
Naziv poklicne izobrazbe: administrator/administratorka

Pogoji za vpis: uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Kdor konča triletno izobraževanje po predmetniku, opravlja zaključni izpit. Šolanje se lahko nadaljuje v programu ekonomski tehnik PTI.

Administrator

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk
Slovenščina 12
Matematika 12
Tuji jezik I (angleščina) 9
Umetnost 2
Družboslovje 6
Naravoslovje 6
Športna vzgoja 7
B STROKOVNI MODULI  
Temelji gospodarstva 5
Administrativno  poslovanje 12
IKT in strojepisje 13
Upravni postopek 12
Tajniška opravila 7
Pravo 7
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
V šoli 24
Pri delodajalcu 36
Interesne dejavnosti 6
Odprti kulikulum 25
Zaključni izpit 2

 

potrebni-dokumenti-vpis