Administrator
Naziv poklicne izobrazbe: administrator/administratorka
Trgovec
Naziv poklicne izobrazbe: prodajalec/prodajalka

Pogoji za vpis: uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Kdor konča triletno izobraževanje po predmetniku, opravlja zaključni izpit. Šolanje se lahko nadaljuje v programu ekonomski tehnik PTI.

[tabs_container]
[tab title=”Administrator”]

A PROGRAMSKA ENOTAŠt. kreditnih točk
Slovenščina12
Matematika12
Tuji jezik I (angleščina)9
Umetnost2
Družboslovje6
Naravoslovje6
Športna vzgoja7
B STROKOVNI MODULI 
Temelji gospodarstva5
Administrativno  poslovanje12
IKT in strojepisje13
Upravni postopek12
Tajniška opravila7
Pravo7
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
V šoli24
Pri delodajalcu36
Interesne dejavnosti6
Odprti kulikulum25
Zaključni izpit2

[/tab]

[tab title=”Trgovec”]

A PROGRAMSKA ENOTAŠt. kreditnih točk
Slovenščina12
Matematika12
Tuji jezik I (angleščina)9
Umetnost2
Družboslovje6
Naravoslovje6
Športna vzgoja7
B STROKOVNI MODULI 
Temelji gospodarstva5
Poslovanje trgovskega podjetja17
Prodaja blaga29
Uprav. z blag. Skupino – živila5
Uprav. z blag. skupino – tehnika5
Uprav. z blag. skupino-tekstil5
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
V šoli27
Pri delodajalcu36
Interesne dejavnosti6
Odprti kurikulim25
Zaključni izpit2

[/tab]
[/tabs_container]

potrebni-dokumenti-vpis