Administrator
Naziv poklicne izobrazbe: administrator/administratorka
Trgovec
Naziv poklicne izobrazbe: prodajalec/prodajalka

Pogoji za vpis: uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Kdor konča triletno izobraževanje po predmetniku, opravlja zaključni izpit. Šolanje se lahko nadaljuje v programu ekonomski tehnik PTI.

[tabs_container]
[tab title=”Administrator”]

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk
Slovenščina 12
Matematika 12
Tuji jezik I (angleščina) 9
Umetnost 2
Družboslovje 6
Naravoslovje 6
Športna vzgoja 7
B STROKOVNI MODULI  
Temelji gospodarstva 5
Administrativno  poslovanje 12
IKT in strojepisje 13
Upravni postopek 12
Tajniška opravila 7
Pravo 7
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
V šoli 24
Pri delodajalcu 36
Interesne dejavnosti 6
Odprti kulikulum 25
Zaključni izpit 2

[/tab]

[tab title=”Trgovec”]

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk
Slovenščina 12
Matematika 12
Tuji jezik I (angleščina) 9
Umetnost 2
Družboslovje 6
Naravoslovje 6
Športna vzgoja 7
B STROKOVNI MODULI  
Temelji gospodarstva 5
Poslovanje trgovskega podjetja 17
Prodaja blaga 29
Uprav. z blag. Skupino – živila 5
Uprav. z blag. skupino – tehnika 5
Uprav. z blag. skupino-tekstil 5
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
V šoli 27
Pri delodajalcu 36
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulim 25
Zaključni izpit 2

[/tab]
[/tabs_container]

potrebni-dokumenti-vpis