Erasmus+ 2019, ključni ukrep 2: strateška partnerstva- projektna številka  2019-1-PL01-KA204-065178

V projekt so vključene tri organizacije:

  • Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian (Poljska) (koordinatorji projekta)
  • -Association Cultural Gandalf (Španija)
  • Ljudska univerza Tržič

Ciljne skupine projekta so učitelji, mentorji in preostali strokovni delavci v izobraževanju odraslih. Projektni partnerji si bomo izmenjali izkušnje pri poučevanju in opolnomočenju ranljivih ciljnih skupin, na podlagi tega pa bo nastal izobraževalni model.

Gradiva bodo pripravljena za različne ciljne skupine. Sodelavci Ljudske univerze Tržič bodo tako pripravili in testirali gradiva za dve ciljni skupini: odrasle s posebnimi potrebami in odrasle, ki obiskujejo formalne programe.

Končni  rezultat projekta bo vodnik, ki bo vseboval učinkovite metode, dobre prakse iz vseh treh sodelujočih držav ter tudi predloge za učne ure različnih programov in delavnic.

Projekt bo trajal dve leti, in sicer od decembra 2019 do jeseni 2021.

Članki:

Končni rezultat projekta je VODNIK, ki vsebuje dobre prakse sodelujočih organizacij, učinkovite metode ter zanimive programe pouka in delavnic za spodbujanje in razvoj kakovostnih spretnosti in kompetenc, zlasti tistih, ki so namenjene spodbujanju zaposljivosti, socialno-izobraževalnega in osebnega razvoja ter sodelovanje v družbenem in državljanskem življenju.