Erasmus+2019, ključni ukrep: strateška partnerstva -projektna številka 2019-1-IT02-KA204-062272

Projektno partnerstvo je sestavljeno iz 8 partnerjev, in sicer 3 partnerji in koordinator prihajajo iz Italije, preostale sodelujoče organizacije pa so iz Španije, Grčije, Turčije, Švedske in Slovenije.

Ciljni skupini projekta so upokojenci in migranti oz. posamezniki, ki potrebujejo opolnomočenje in se želijo aktivno vključiti v družbo.

Glavni cilji projekta so:

  • povečanje vključenosti starejših in priseljencev v vseživljenjsko učenje,
  • povečanje veščin starejših z medgeneracijskim učenjem za aktivno vključenost v družbo in povečanje sodelovanja v lokalnem okolju pri pomoči vključevanja migrantov v družbo.

Projekt bo trajal tri leti, in sicer od jeseni 2019 do jeseni 2022.

Our experience with e learning LU Trzic

Članki: