Simona Mulej je diplomirala na področju managementa, v smeri izobraževalnih in kadrovskih procesov. Za njo je več kot dvajset let uspešne poslovne kariere. Končan študij vedske znanosti Jyotish/Djotiš na Inštitutu za kvaliteto življenja v Ljubljani, pa ji je dodatno odprl vidik celostnega pristopa k človeku in njegovi osebnosti. Teme, ki jih bo predstavila, so sad njenih dolgoletnih izkušenj in kot sama pove, konkretnih življenjskih situacij, zakaj v teoriji ljudje marsikaj vemo, težko pa ‘vedeno’ izpeljemo v praksi. Predavanja bodo interaktivno naravnana, preprosta, konkretna in učinkovita.

Predavateljica: Simona Mulej
Termin: sreda, 23. 9. 2020, ob 9.00
Cena: brezplačno