Opis del in nalog:

 • organizira, načrtuje, vodi izobraževanje odraslih v zavodu,
 • kontaktira, svetuje in informira odrasle za vključevanje v vseživljenjsko učenje ter vodi predpisano dokumentacijo vpisanih slušateljev,
 • vodi projekte, spremlja in skrbi za projektno dokumentacijo,
 • sodeluje pri pripravi letno delovnega načrta,
 • sodeluje pri pripravi in razvoju novih izobraževalnih programov,
 • spremlja zakonodajo in se strokovno izpopolnjuje,
 • vodi in skrbi za medijsko promocijo, se povezuje s sorodnimi zavodi v občini ustanoviteljice in skrbi za širše povezovanje in sodelovanje,
 • po potrebi in na podlagi izkušenj vodi predavanja za slušatelje ter organizira posamezna predavanja v formalnih in neformalnih programih izob. odraslih ter organizira pedagoško delo predavateljev ter vodi njihovo dokumentacijo,
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja.

Izobrazba:  Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja), izobraževalne znanosti in drugo.

Obvezni in zahtevani pogoji:

 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba
 • opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja

Delovne izkušnje: Ni zahtevano, je pa zaželeno vsaj eno leto andragoško-pedagoških izkušenj

Vozniško dovoljenje: B

Znanje jezikov:

 • Slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
 • angleški jezik: razumevanje, govorjenje in pisanje osnovno.

Računalniška znanja:

 • Urejevalnik besedil: osnovno,
 • delo s preglednicami: osnovno,
 • delo z bazami podatkom: osnovno.

Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev

Prijava mora vsebovati:

 • Kratek življenjepis,
 • fotokopijo dokazil o doseženi strokovni izobrazbi,
 • fotokopijo dokazil za PAI in strokovni izpit,
 • fotokopijo dokazil o morebitnih drugih pridobljenih znanjih in veščinah,
 • izjavo o nekaznovanosti.

Način prijave kandidata:

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti: natalija.brumen@lu-trzic.si

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti: Ljudska univerza Tržič, Trg svobode 18, 4290, Tržič

 Prijave zbiramo do 20. 1. 2021.

Za vse dodatne informacije pokličite na 041 611 314 (ga. Natalija Brumen) ali pišite na : natalija.brumen@lu-trzic.si

Kandidati bodo o izbiri obveščeni po e-pošti ali klasični pošti. Upoštevali bomo samo popolno oddane vloge.