Simona Mulej je opravila študij vedske znanosti Jyotish/Djotiš na Inštitutu za kvaliteto življenja v Ljubljani in tudi diplomirala. Tri leta študija in dve leti izpopolnjevanja ji je dalo neprecenljivo znanje, ki ga je vzporedno uporabljala v vsakdanji praksi pri vodenju ljudi in presenečeno opazovala, kako dober vpliv
ima nanje. Zato se je odločila, da to znanje na prilagojen način deli naprej in tako prispevam svoj del k lepšemu jutri…
Jyotish največkrat povezujemo z vzhodno astrologijo, vendar je veliko več kot to. Poleg znanja o postavitvi planetov (astronomija) ter astroloških elementov in period (astrologija), Jyotish uči o naravnih življenjskih zakonitostih (metafizika) in delovanju človeka iz vidika kognitivne znanosti in psihologije.

V začetnem programu boste spoznali:

  • Astrološke elemente (9 grah-planetov, 12 rašijev-znamenj, 12 bahv-hiš), njihov pomen in delovanje.
  • 4 življenjske cilje (darma, artha, kama in mokša) in njihov pomen skozi življenje.

Izdelali si boste svojo natalno karto, spoznali svoj osebni planet, katerega energija vas zaznamuje in ostale karakterne lastnosti. V začetni stopnji boste pridobili osnovno znanje, s katerim boste znali sami razbrati osnovne značilnosti natalne karte. Če boste želeli, boste lahko naredili natalno karto tudi za vaše družinske člane in tako morda lažje razumeli odnos z vašim partnerjem ali otrokom.

Mentorica: Simona Mulej
Začetek: četrtek, 24. 9. 2020
Termin: od 17.30 do 19.45
Trajanje: 24 ur

Promocijska cena: 80 eur