Cilj študijskega krožka ‘Življenjske veščine’ je dvigniti in izboljšati nivo kvalitete našega življenja na vseh področjih socialnega udejstvovanja. Predavateljica Darja Pegan Žvokelj, ki je mentorica študijskih krožkov in obenem tudi NLP trenerka, vam bo preko različnih vaj, diskusij, predavanj in tehnik po metodah NLP pomagala razjasniti določena življenjska stališča od sprejemanja samega sebe, drugih, do zavzemanja pravilnih odločitev, odzivov, reševanja konfliktov
in vseh podobnih tem, ki jih boste kot skupina skupaj izoblikovali na prvem srečanju.

Mentorica: Darja Pegan Žvokelj
Začetek: torek, 6. 10. 2020, od 9.00 do 11.15