Pot do učinkovite komunikacije

Komunikacija je veščina, ki se jo da naučiti in izboljšati na različnih nivojih. Čisto vsak trenutek hote ali nehote, zavedno ali nezavedno s svojim vedenjem nekaj sporočamo. Na naših treningih se bomo preko interaktivnih metod naučili, kako izpopolnjevati lastno komunikacijo in le to prilagajati konkretnim življenjskim okoliščinam. Poiskali bomo učinkovite odzive v različnih življenjskih situacijah, kot so »mobing« na delovnem mestu, komunikacija v timu, trema pri predstavitvah itd. Glede na želje in potrebe udeležencev se bomo posvečali tako področju medosebne komunikacije kot tudi veščinam javnega nastopanja.

Mentorica: Iris Šober
Št. ur: 20
Cena: 80 €

informativna-prijava-na-program