Športna zveza Tržič in Ljudska univerza Tržič vsako leto organizirata poletni tabor na morju za otroke stare od 7 – 15 let v mesecu juniju.

Tabor je športno, likovno in plesno obarvan.

Glede na izjemno pozitiven odziv otrok je vsako leto na taboru likovna delavnica pod mentorstvom priznanega tržiškega slikarja Vinka Hlebša.

Gibalne aktivnosti (z igrami), ki predstavljajo pomemben zunanji dejavnik celostnega razvoja otroka (omogočajo telesni, gibalni, miselni, čustveni in socialni razvoj) vodijo Biserka Drinovec, Mateja Dolžan, Jure Markič, idr.

Večeri so obarvani z različnimi sprehodi ob obali ali zabavi ob družabnih igrah. Vsako leto je razpis objavljen v glasilu Tržičan (marca ali aprila) in je s prijavami ponavadi potrebno precej pohiteti.