Navodila za prijavo: V program se lahko vpišete osebno v pisarni Ljudske univerze Tržič; Šolska ulica 2; Tržič.

Kontaktna oseba: Kristina Zupan; v času uradnih ur osebno ali  na tel. številki 04/592 55 51 oz. po e-pošti kristina@lu-trzic.si.

Postopek in rok za izvedbo vpisa: V program se lahko vpišete celo leto oz. do zapolnitve mest. Ob vpisu predložite dokumentacijo: osebni dokument in dokazila o  predhodno pridobljenem znanju.

Način in pogoji izvedbe izobraževanja: Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu izrednega izobraževanja.

Predviden rok za začetek izobraževanja:  1.10.2017

 

Seznam izobraževalnih programov