Navodila za prijavo: V program se lahko vpišete osebno v pisarni LU Tržič; Šolska ulica 2; Tržič.

Postopek in rok za izvedbo vpisa: V program se lahko vpišete celo leto oz. do zapolnitve mest. Ob vpisu predložite dokumentacijo: osebni dokument in dokazila o  predhodno pridobljenem znanju.

Način in pogoji izvedbe izobraževanja: Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu izrednega izobraževanja.

Predviden rok za začetek izobraževanja: 21.10.2019

Programi: EKONOMSKI TEHNIK SSI, EKONOMSKI TEHNIK PTI, LOGISTIČNI TEHNIK SSI, LOGISTIČNI TEHNIK PTI

Razpis 2019/2020