Se ne moreš odločiti ali bi prišel na Tržiški startup vikend. Bi rad izvedel več?

Pridi na promocijski dogodek, ki bo 12. maja ob 18. uri v Stari godbi.

Tam boš v prvem delu spoznal nekaj primerov uspešnih poslov, ki so nastali samo z dobro idejo in brez zagonskih sredstev, v drugem delu pa se boš seznanil, kako svojo idejo realizirati – jo pripeljati od prve zamisli, do prvega eura prihodka. Slišal boš intervju z udeležencem oddaje Štartaj, Slovenija! Gost dogodka bo Davor Podbevšek, Barbasol. Dogodek se bo zaključil s pogovorom in vprašanji udeležencev o konkretnih idejah in z napotki k njihovi uresničitvi. Kot udeleženec boš imel možnost sestaviti polletni načrt za realizacijo njihove ideje in prejeli napotke, kako pristopiti k relevantnim mentorjem in se vključiti v obstoječe podporno okolje za podjetništvo v domačem kraju.

 

Več info o Tržiškem startup vikendu: http://www.trzicpodjeten.si/trziski-startup-vikend-v-maju-2017/