CMU – Center medgeneracijskega učenja ima na Ljudski univerzi Tržič že 60- letno tradicijo.

Raznovrstne praktične, teoretične, zabavne in družabne delavnice so bile in še potekajo na Ljudski univerzi Tržič z namenom druženja in izmenjavanja mnenj in znanj, različnih generacij med seboj.

Živimo v času, ko starejši ljudje enostavno nimajo več pravega položaja v družbi. Mladim se zdijo njihova znanja in izkušnje neuporabna, dolgočasna in družbi nekoristna, a globalno se je začela pojavljati stiska smisla, povezanosti, uresničenosti in pripadnosti. Zato je zaslediti, da se je začel razpon med generacijami, kljub raznolikosti povezovati nazaj, zakaj ‘naš’ rod, v katerem smo zrasli, nam daje nekaj tistega, za kar je vredno da smo, da delamo, gradimo in da puščamo za seboj sadove za naslednje generacije. To čutimo prav vsi, ne glede na mnenja, v katerih se pogostokrat razhajamo.

Praktična znanja bodo vse bolj uporabna in cenjena: Od pridelovanja hrane, do izdelovanja košar. Od predelave zelišč do ustvarjanja naravne kozmetike. Od predelave odpadnega materiala do uporabnih izdelkov ipd. Tradicija se izgublja, zato je še kako pomemben dejavnik osvežiti, obuditi in nadgraditi šege, običaje, našo kulturno pripadnost. Prazniki niso zgolj prosti dnevi, imajo svoj pomen, zato se bomo na Ljudski univerzi Tržič še naprej prizadevali da bodo v času okrog njih, potekale delavnice, ki bodo nazaj priklicale stare čase in novim dale zagon za naprej.

STE VEDELI, da je butarco, beganco, sveto cvetje, snope…..doma vedno delal moški, ki je bil že naprej določen, izbran? Ponavadi je bil to stari oče, oče in nato sin – ki je vso znanje prenašal naprej iz roda v rod.

” Bolj ko si širimo znanje, bolj spoznavamo, česa vse še ne vemo”

Natalija Brumen