Pogoj za vstop v notranje prostore  – PCT (prebolelost, cepljenost, testiranje)

V skladu z odlokom Vlade RS smejo v notranje prostore LUT vstopiti le udeleženci,

ki izpolnjujejo pogoje PCT in to izkažejo z ustreznim dokazilom.