Pri predavanjih se bomo osredotočili na osebna izkustva in izkustva ljudi, ki so se srečali s pojavi in doživetji onstranstva skozi psihoterapijo.
Dotaknili se bomo tem kot so: usoda in minljivost življenja; vračanje duš; ujetost duš in prikazovanja; pojmovanje onstranskih svetov v različnih kulturah in religijah; onstranska bitja; iluzija, magija ali mistika?;
Vprašanje zla, eksorcizma in večne blaženosti ipd teme. Seznanili se bomo z nekaterimi tehnikami in metodami kako varno vstopati v skrivnostni svet onstranstva in kako se osebno zaščititi v primeru nepojasnjenih pojavov.
Z vami bo; Natalija Brumen, univ. dipl. teologinja in izvajalka samospoznavne in zeliščne psihoterapije

Začetek. 1.12.2015 ob 9.00
Trajanje: 30ur
Cena: brezplačno/obvezne prijave na kristina@lu-trzic.si