Zaradi projekta Erazmus +, 19. 2.2020  do  21. 2. 2020 ni uradnih ur