Ljudska univerza Tržič, kot javni zavod za izobraževanje odraslih, nudi pomoč podjetjem, ki se bodo prijavili na razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc z namenom, da se starejši v podjetju počutijo sposobne, da so pripravljeni delati dlje in so bolj zaposljivi. V ta namen lahko ponudimo pomoč:

  • Pri prijavi podjetja na razpis.
  • Pri izdelavi strategije programov (pogoj razpisa).
  • Pri izdelavi osebnega in poklicnega načrta vsakega zaposlenega, ki se ga vključi v ponujena izobraževanja (pogoj razpisa).
  • Pri konkretnih izvedbah začrtanih programih po sklopih razpisa: B2 (udeležba v motivacijskih programih); B3 – splošno izobraževanje (jezikovni, karierni, osebnostni idr); B4 (razvoj digitalnih kompetenc).

Podjetje prejme glede na odobren razpis, finance, s katerimi  razpolaga po svoji presoji in na podlagi razpisanih pogojev. Kot zunanji izvajalci bomo  s podjetji oblikovali primerno vsebinsko in finančno strukturo, na način, da bomo vsi zadovoljni.

Razpis bo objavljen 16. 04. 2021, odprt pa  od 19. 4. do 23. 4. 2021.

Več o razpisu na spodnjem linku:

https://www.srips-rs.si/sklad/novice/vse-novice/novica-asi/najava-razpisa-asi-nova-sredstva-za-razvoj-kompetenc-starejsih-zaposlenih

Za vse podrobnejše informacije se lahko obrnete na:

Natalija Brumen, direktorica Ljudske univerze Tržič

Tel.: 041 611 314

Elektronski naslov: natalija.brumen@lu-trzic.si