DRUGI DEL

Ljudske univerze so ves čas svojega obstoja podvržene spremembam.  Konec 80-ih tako tržna dejavnost postane za ljudske univerze ponovno aktualna. Osredotočijo se na izvajanje programov za pridobivanje izobrazbe oz. s programi za prekvalifikacijo, hkrati pa začnejo ponujati programe iz področja podjetništva in predavanja z novimi vsebinami kot sta npr. prometna vzgoja in ekologija. Odpiranje potrebam trga se nadaljuje tudi v prihodnih letih, potrebno pa je poudariti, da se je v 90. letih začela dvigovati izobrazbena struktura zaposlenih, kar je tudi posledica spremenjene zakonodaje.

 

Negotov obstoj je del vsakdanjika zaposlenih. Ljudske univerze so javni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje javne službe. S tem se srečujejo s problemom, saj na eni strani morajo zadostiti zahtevam neprofitnih organizacij, na drugi strani pa, ker za svoje delovanje ne prejmejo dovolj sredstev s strani ustanovitelja in države, prodajajo svoje storitve na trgu.

 

STE VEDELI? Ljudska univerza Tržič in Ljudska univerze Jesenice sta najdlje ohranili naziv delavska. Delavska univerza Tržič je postala ljudska leta 1999.

Kristina Zupan