Med člani in nečlani Univerze za tretje življenjsko obdobje so priljubljeni enodnevni izobraževalni izleti. Vsako leto organiziramo vsaj dva celodnevna izleta, pri tem pa upoštevamo to, da izbiramo izletniške točke, ki so manj poznane, a izjemno privlačne. Pri raziskovanju nas vedno spremlja skrbno izbran vodnik ali vodnica, ki nam še bolj približa bogato kulturno dediščino in geografske značilnosti. Kljub temu, da izletov trenutno ne moremo organizirati, pa bodo spet v naši ponudbi takoj, ko bo to možno. Januarja 2021 bomo pričeli s potopisnimi predavanji, ki jih bo za nas pripravil turistični vodnik Matjaž. Načrtujemo tri potopisna predavanja do konca junija 2021. Slikovno in nazorno se bodo opisale in orisale različne kulture, šege, običaje ter znamenitosti svetovno znanih krajev.