Namen študijskega krožka je spodbujati branje leposlovja in s tem krepiti kulturno zavest ter odnos do slovenskega leposlovja. Na krožku preberemo literarno delo, nato pa se udeleženci pogovorijo o vsebini tega in povezanih temah. Druženje ob knjigah poteka vsaka dva tedna. Udeleženci skupaj z mentorjem določijo naslov in temo, nato pa raziskujejo, si izmenjujejo izkušnje in informacije, pridobivajo novo znanje ter različne spretnosti.

Mentorica: Nataša Škofic Kranjc
Začetek: sreda, 20. 10. 2021
Termin: vsako drugo sredo, ob 18.00
Trajanje: 25 ur
Cena: brezplačno