Osebnostni profil: 10 elementov človekove osebnosti

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Mentorica: Natalija Brumen