Program UŽU – Knjige so zame je namenjen širjenju znanj na izbranem izobraževalnem področju s pogojem, da se obravnava ena ali več literatur na izbrano temo. Udeleženci razvijajo kritično mišljenje, analizo prebranega, ovrednotenje tem in širjenju splošnih znanj na izbrano tematiko.

Mentorici: Mirjana Grašič in Natalija Brumen
Termin: torek, 23. 11. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19. 00 (5 srečanj)