Prosto delovno mesto:  ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH VII/2 (m/ž).

Opis del in nalog:

 • organizira, načrtuje, vodi izobraževanje odraslih v zavodu
 • kontaktira, svetuje in informira odrasle za vključevanje v vseživljenjsko učenje ter vodi predpisano dokumentacijo vpisanih slušateljev
 • vodi projekte, spremlja in skrbi za projektno dokumentacijo
 • sodeluje pri pripravi letno delovnega načrta
 • sodeluje pri pripravi in razvoju novih izobraževalnih programov
 • spremlja zakonodajo in se strokovno izpopolnjuje
 • vodi in skrbi za medijsko promocijo, se povezuje s sorodnimi zavodi v občini ustanoviteljice in skrbi za širše povezovanje in sodelovanje
 • po potrebi in na podlagi izkušenj vodi predavanja za slušatelje ter organizira posamezna predavanja v formalnih in neformalnih programih izob. odraslih ter organizira pedagoško delo predavateljev ter vodi njihovo dokumentacijo
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja

Izobrazba:

Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja), izobraževalne znanosti in drugo.

Obvezna pedagoško – andragoška izobrazba in strokovni izpit iz VIZ.

Delovne izkušnje:

1 leto

Vozniško dovoljenje

B

Znanje jezikov:

 • slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
 • angleški jezik: razumevanje, govorjenje in pisanje osnovno

Računalniška znanja:

Urejevalnik besedil: osnovno

Delo s preglednicami: osnovno

Delo z bazami podatkom: osnovno

Obvezni in zahtevani pogoji: Prosimo da brez teh dveh pogojev ne pošiljate prošenj

 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba
 • opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja

Drugi zaželeni pogoji:

Organizacijske sposobnosti, timsko delo, samoiniciativnost, stiki z javnostjo

Trajanje zaposlitve:

Določen čas, 12 mesecev

Poskusno delo:

Ni zahtevano

Predviden datum sklenitve delovnega razmerja: 1. 3. 2022

Urnik dela: Dopoldansko, po potrebi v popoldanskih urah

Okvirna plača:

1485 EUR

Prijava mora vsebovati:

 • kratek življenjepis
 • fotokopijo dokazil o doseženi strokovni izobrazbi
 • fotokopijo dokazil za PAI in strokovni izpit
 • fotokopijo dokazil o morebitnih drugih pridobljenih znanjih in veščinah
 • izjavo o nekaznovanosti.

Način prijave kandidata:

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti: natalija.brumen@lu-trzic.si ali

po pošti: Ljudska univerza Tržič, Trg svobode 18, 4290, Tržič

Prijave zbiramo do 13. 1. 2022.

Za vse dodatne informacije pokličite na 041 611 314 (ga. Natalija Brumen) ali pišite na : natalija.brumen@lu-trzic.si

Kandidati bodo o izbiri obveščeni po e-pošti ali klasični pošti. Upoštevali bomo samo popolno oddane vloge.