Osnovni del:
• Delo s podatki, vnos, brisanje, kopiranje, lastni seznami,
• listi, stolpci in vrstice, celice,
• osnovno oblikovanje tabel in podatkov ter njihov vnos,
• oblikovanje številskih podatkov (%, €, datumi),
• izračuni z uporabo enostavnih formul,
• uporaba SUM funkcije ter hitrih izračunov v statusni vrstici,
• hitro tiskanje ter osnovno razvrščanje podatkov.
Napredni del:
• Priprava strani, tiskanje in shranjevanje dokumenta
• hitre bližnjice in najuporabnejši triki,
• zaščita na nivoju listov in celic,
• tiskanje v PDF in pošiljanje po elektronski pošti,
• 3D formule in povezave v izračunih,
• računanje z datumi,
• napredne funkcije vrtilnih tabel.

Mentorica: Mateja Žepič

Termin: prijave do 31. 10. 2021
Trajanje: od 17.00 do 20.00 (10 srečanj)