Študijski krožek organiziramo z namenom krepitve integracije priseljenk s poudarkom na sporazumevanju v slovenščini, seznanjanju s slovensko zgodovino, ustavno ureditvijo, kulturo, tradicijo in kulinariko.

Mentorica: Boni Colnar

Začetek: ponedeljek, 20. 9. 2021 ob 9.00 (LUT)