Umetnostna zgodovina pojasnjuje ideje in vsebino del likovne umetnosti, ki se izraža v treh temeljnih zvrsteh ali strokah. To so slikarstvo, kiparstvo, arhitektura. Obravnava pa tudi risbo, grafiko, fotografijo, oblikovanje, umetnostno obrt in urbanizem ter tudi sodobne vizualne medije.

Predavanja bodo potekala s PowerPoint predstavitvijo, diskusijami in praktično z ogledom umetnostno zgodovinskih spomenikov ter razstav v živo. Slušatelji se bodo seznanili s pregledom zvrsti likovne umetnosti: arhitektura, kiparstvo, slikarstvo in urbanizem, od prazgodovine do današnjih dni, tako v Evropi kot podrobneje v Sloveniji.

 

Mentorica: Elena Čretnik, univ. dipl. soc. kult. in prof. umetnostne zgod.

Termin: torek, 5. 10. 2021

Trajanje: od 10.00 do 11.30 (30 ur)

Št. ur: 30

Cena: 60 € (cena za nečlane)

             51 € (cena za člane)