1. del: OSNOVNE VEŠČINE V COACHINGU
  2. del: METODE IN TEHNIKE V COACHINGU
  3. del: ČUSTVA IN COACHING
  • Coaching in čustvena inteligenca v praksi
  • Čustvena zrelost in coaching
  • Coaching način – partnerstvo in sodelovanje
  • Zavedanje in odgovornost – aktivacija učenja
  • Self-coaching

Predavateljica: Ruža Sušnik

Cena: 20 eur (3 srečanja, kombinirana oblika, o 17.00 do 20.00 ure)

Začetek: 15. 3. 2022