V današnjem času smo zaradi hitrega in stalno spreminjajočega se načina življenja na dnevni ravni podvrženi stresnim in konfliktnim situacijam, bodisi v odnosu do sebe bodisi v odnosu do drugih. Četudi smo ljudje narejeni za spremembe, nas tempo sprememb 21. stoletja ničkolikokrat spravi »ob živce«. Situacija, ki nas je frustrirala, vpliva tako na nas same, kot na soljudi v našem okolju. Bolj kot se znamo samonadzorovati, višja kot je stopnja našega samozavedanja in motiviranosti, daljša kot je naša »socialna antena«, bolje kot se znajdemo v procesu vključevanja v družbo, višje so naše sposobnosti čustvene inteligence.

Vabljeni, da sposobnosti čustvene inteligence krepimo skupaj na naših srečanjih in si v prihodnje »prihranimo naše živce«.

Mentorica: Eva Moškon
Začetek: november 2018
Št. ur: 15 ur
Cena: 50 €